სიტყ­ვი­დან ტექ­ს­ტამ­დე — პორ­ტ­რე­ტი

თა­მარ მა­ხა­რა­ძე გა­ნათ­ლე­ბისა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ექ­ს­პერტ-კონ­სულ­ტან­ტი ქარ­თულ ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში; ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბელ­თა კავ­ში­რის თავმჯ­დო­მა­რე (კავ­ში­რი „ქორ­ბუ­და“) თა­მარ ჯა­ყე­ლი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ზო­გა­დი და სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ექ­ს­პერ­ტი …

ცნებებზე ორიენტირებული ცოდნის კონსტრუქტივისტული აგება

თამარ ჯაყელი ზოგადი და სკოლამდელი განათლების დეპარტამენტის ექსპერტი ზურაბ ვახანია ფსიქოლოგიის პროფესორი, განათლების მეცნიერებათა აკადემიკოსი, სახელმძღვანელოთა ავტორი „ჯობია, ერთი საკითხი ვასწავლოთ ათი კუთხით, ვიდრე ათი საკითხი ვასწავლოთ ერთი კუთხით.“ ადოლფ …

ცოდნის კონსტრუქტივისტული აგება „კი და არა“ მაგალითების სტრატეგიით

თამარ ჯაყელი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი და სკოლამდელი განათლების დეპარტამენტის ექსპერტი პერსონაჟთა დიალოგი (პირველი ნაწილი) წარმოვიდგინოთ, რომ მეოთხე კლასის მოსწავლეებს მივეცით ასეთი კომპლექსური დავალება: კომპლექსური დავალება:   წაიკითხე და განაგრძე რ. …

თამარ ჯაყელი – ცოდ­ნის სა­მი კა­ტე­გო­რი­ის შე­სა­ხებ

თამარ ჯაყელი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ექსპერტი გა­ნათ­ლე­ბის მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბი ცოდ­ნის კა­ტე­გო­რი­ზე­ბის სხვა­დას­ხ­ვა კლა­სი­ფი­კა­ცი­ას გვთა­ვა­ზო­ბენ, თუმ­ცა ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­და­მუ­შა­ვე­ბი­სა და ცოდ­ნის აგე­ბის პრო­ცე­სის კონ­ს­ტ­რუქ­ტი­ვის­ტუ­ლი პა­რა­დიგ­მი­დან გან­ხილ­ვი­სას და ცოდ­ნის …

ინტერვიუ დირექტორთან – მარინა ისკაკოვა

#ინტერვიუდირექტორთანყველაზე საინტერესო პროექტი, რომელიც რეფორმის ფარგლებში განახორციელა თქვენმა სკოლამ? სასკოლო რეფორმის ფარგლებში 2020-21 სასწავლო წლის განმავლობაში განხორციელდა ორი დიდი სასკოლო პროექტი, რომელიც მიმართული იყო სასწავლო გარემოს გაუმჯობებისკენ.პირველია “კომპლექსური დავალებები მოსწავლეების …

ინტერვიუ მასწავლებელთან – გვანცა ჭოლიკაური

#ინტერვიუმასწავლებელთან რეფორმის ფარგლებში შეეცადეთ აღწეროთ მოსწავლის თვალით დანახული სასწავლო პროცესი.”მე თავად ვქმნი ამ საინტერესო სასწავლო პროცესს…“ (მოსწავლე)ამჟამად ვასწავლი II, III და IV კლასის მოსწავლეებს.ვხედავ, როგორი ინტერესით ეკიდებიან კომპლექსურ დავალებას ჩემი პატარები: …

ინტერვიუ მასწავლებელთან – ირაკლი ჩაჩიბაია

#ინტერვიუმასწავლებელთან  რეფორმის ფარგლებში შეეცადეთ აღწეროთ მოსწავლის თვალით დანახული სასწავლო პროცესი.ბევრი საინტერესო სიახლით, ციფრული ტექნოლოგიების სწავლება, კომპლექსური დავალებებითა და სახალისო აქტივობებით  გაიხსენეთ ყველაზე საინტერესოდ შესრულებული კომპლექსური დავალება.ყველაზე საინტერესოდ შესრულებული პირველი კომპლექსური …

ინტერვიუ დირექტორთან – თინათინ გურამიშვილი

მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება ახალი გამოწვევა აღმოჩნდა როგორც სკოლის დირექციისთვის, ასევე მასწავლებლებისთვის, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ინტერესი, მოტივაცია და მზაობა საკმაოდ დიდი …

ინტერვიუ მასწავლებელთან – ნანა მგალობლიშვილი

#ინტერვიუ_მასწავლებელთანრეფორმის ფარგლებში შეეცადეთ აღწეროთ მოსწავლის თვალით დანახული სასწავლო პროცესი. მოსწავლეზე ორიენტირებული აქტიური სასწავლო პროცესი ითვალისწინებს მათ ინტერესებსა და ასაკობრივ მზაობას. თითოეული ბავშვი არის განვითარების სუბიექტი და არა წვრთნის ობიექტი. სწავლება …

ინტერვიუ რესურსცენტრის ხელმძღვანელთან – ქეთევან ჭიპაშვილი

#რესურსცენტრის როლი ზოგადი განათლების რეფორმაში.რესურსცენტრის მიზანია სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა, მაგრამ მისი უმთავრესი მისიაა დაეხმაროს სკოლებს საკუთარი ფუნქციის უკეთ განხორციელებაში. იმ უამრავ საქმიანობაში, რასაც რესურსცენტრები ყოველდღიურად ვახორციელებთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, საჯარო სკოლებში …