მუსიკა – I კლასი, ხმების მრავალფეროვნება

საგანი „მუსიკა“ კლასი I ძირითადი რესურსი · გრიფირებული სახელმძღვანელოები – გამომცემლობები: „პეგასი“ , „წყაროსთვალი“, „საქმაცნე“. · დამატებითი საეტაპო აქტივობები და კომპლექსური დავალება. კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3svRwVZ

მუსიკა – II კლასი, ცხოველები მუსიკაში

საგანი „მუსიკა“  კლასი II  ძირითადი რესურსი  გრიფირებული სახელმძღვანელოები – გამომცემლობები: „პეგასი“ , „წყაროსთვალი“, „საქმაცნე“.             დამატებითი საეტაპო აქტივობები და კომპლექსური დავალება.    კომპლექსური დავალების ბმული: https://emis188-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/info_nsm_mes_gov_ge/EUcE4m8lb9xAgGqOXLkWC7AB7A-hM7e8Ahm1oWpb351dXA?e=KsJl7r

მუსიკა – VI კლასი, რელობა და ჩვენი წარმოდგენები

საგანი – მუსიკაკლასი VI ძირითადი რესურსიგრიფირებული სახელმძღვანელოები:• გამომცელმლობა “ინტელექტი“ მარიკა ჩიკვაიძე, მუსიკა , VI კლასი;• გამომცემლობა „პალიტრა L”მარინა ბერაძე, თამარ თევდორაშვილი მუსიკა , VI კლასი;• გამომცემლობა „კლიო” და “წყაროსთვალი”ნინო ქუმსიშვილი, …

მუსიკა – VIII კლასი, მუსიკა სამყაროში და სამყარო მუსიკაში

საგანი „მუსიკა“კლასი VIII ძირითადი რესურსი • გრიფირებული სახელმძღვანელო – გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“ – ლია სულაქველიძე მუსიკა VIII კლ.;• გრიფირებული სახელმძღვანელო – გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“ – მარიკა ჩიკვაიძე მუსიკა VIII კლ.• …