ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

საბაზო საფეხურის გზამკვლევიმესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმისმიხედვით იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი

ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

დაწყებითი საფეხურის გზამკვლევიმესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმისმიხედვით იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

საანი: ფიზიკური აღზრდა და სპორტი საბაზო საფეხურის გზამკვლევიმესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმისმიხედვით იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი

საგანი – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

საგანი – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება საბაზო საფეხურის გზამკვლევი, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით. იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი

საგანი – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

საგანი – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება დაწყებითი საფეხურის გზამკვლევი, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით. იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი