საგანი – მეორე უცხოური ენა (რუსული ენა)

საგანი: მეორე უცხო ენა: რუსული დაწყებითი საფეხურის გზამკვლევი, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი

საგანი – მეორე უცხოური ენა (ფრანგული ენა) საბაზო საფეხურზე

საგანი: საგანი – მეორე უცხოური ენა (ფრანგული ენა) დაწყებითი საფეხურის გზამკვლევი, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი

საგანი – პირველი უცხოური ენა (ინგლისური ენა) საბაზო საფეხურის გზამკვლევი

საგანი – პირველი უცხოური ენა (ინგლისური ენა) საბაზო საფეხურის გზამკვლევი მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით იხილეთ ბმული აქ: ბმული

საგანი – მათემატიკა საბაზო საფეხურის გზამკვლევი

საგანი – მათემატიკა საბაზო საფეხურის გზამკვლევი მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით იხილეთ ბმული აქ: ბმული

საგანი – მათემატიკა საბაზო საფეხურის გზამკვლევი

საგანი – მათემატიკა საბაზო საფეხურის გზამკვლევი მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით იხილეთ ბმული აქ: ბმული