ჩვენი საქართველო – V კლასი, ქართლი

საგანი „ჩვენი  საქართველო“  კლასი  V  ძირითადი რესურსი  გრიფირებული სახელმძღვანელო – გამომცელმლობა „კლიო“,  ავტორთა კოლექტივი: როლანდ თოფჩიშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი, გიორგი ავთანდილაშვილი,  „ჩვენი  საქართველო“,  V კლასი;                                         ტელესკოლა – ქართლის  ციხე-სიმაგრეები  ტელესკოლა – ლეგენდა ქართლის სამეფოს დაარსებაზე კომპლექსური დავალების ბმული: https://emis188-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/info_nsm_mes_gov_ge/Eb6k18BxP1VPoPtDKGFrdh4BC7xXqcEXP8F6hBEv1xe1Rw?e=9xLJGI

ჩვენი საქართველო – V კლასი, ებრაული ზარის ისტორია

საგანი: „ჩვენი საქართველო “  კლასი: V კლასი ძირითადი რესურსი: სახელმძღვანელო ,,კლიო „ავტოტრები : როლანდ თოფჩიშვილი ,ელენე მეძმარიაშვილი ,ნოდარ ელიზბარაშვილი გიორგი ავთანდილაშვილი,   ,,ჩვენი საქართველო“  Vკლასი   ტელესკოლა: ტელესკოლა   მრავალფეროვნება ქართლში    კომპლექსური დავალების ბმული: https://emis188-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/info_nsm_mes_gov_ge/EQzNVuKNdp1CooQpZyLEG0gByYM-H1b9AtOJqbA4yrNv8w?e=QzelMD