ქართული ენა და ლიტერატურა – თამარ ჯაყელი – ტელემეგზური #15

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის **ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა ქართული ენა და ლიტერატურას მიმართულებით, შეკითხვებს პასუხობს თამარ ჯაყელი, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი. **ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…

თემატური მატრიცა – თამარ ჯაყელი – ტელემეგზური #3

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის! **თემატურ მატრიცასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს პასუხობს თამარ ჯაყელი, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი. **ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…

ეროვნულ უმცირესობა და ბილინგვური განათლება – თამარ ჯაყელი – ტელემეგზური#21

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის! **ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა ეროვნულ უმცირესობათა და ბილინგვური განათლების მიმართულებით, შეკითხვებს პასუხობს თამარ ჯაყელი – ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი. **ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook …

ცვლილებები მატრიცაში – თამარ ჯაყელი – ტელემეგზური #4

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის! **ცლილებები თემატურ მატრიცაში, შეკითხვებს პასუხობს თამარ ჯაყელი, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი. **ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…

ბუნებისმეტყველება – მარინა ჭელიძე – ტელემეგზური #13

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის! **ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა საგან ბუნებისმეტყველებას მიმართულებით, შეკითხვებს პასუხობს მარინა ჭელიძე, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი . **ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…

განმავითარებელი შეფასება – თამარ ჯაყელი – ტელემეგზური #2

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის! **განმავითარებელ შეფასებასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს პასუხობს თამარ ჯაყელი, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი. **ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…

მოქალაქეობა – ნიკო სილაგაძე – ტელემეგზური #12

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის! **ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა საგან მოქალაქეობის მიმართულებით, შეკითხვებს პასუხობს ნიკო სილაგაძე, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი. **ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…

ქართული ენა და ლიტერატურა – მაია ბოჭრიშვილი – ტელემეგზური #19

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის! **ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა ქართული ენა და ლიტერატურის მიმართულებით, შეკითხვებს პასუხობს მაია ბოჭორიშვილი, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი. **ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…

ინკლუზიური განათლება – ლიკა ქურციკიძე – ტელემეგზური #18

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის! **ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა ინკლუზიური განათლების მიმართულებით, შეკითხვებს პასუხობს ლიკა ქურციკიძე, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი. **ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…

ლიდერობა – ციცია გაგნიძე – ტელემეგზური #23

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის! **ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა ლიდერობის მიმართულებით, შეკითხვებს პასუხობს ციცია გაგნიძე, “ახალი სკოლის მოდელის” მხარდამჭერი პროგრამის ხელმძღვანელი **ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…