ქართული – დაწყებითი

იხილეთ ქართული (დაწყებითის) კომპლექსური ბანკი ქვემოთ მითითებულ ბმულზე ქართული დაწყებითი(V-VI)-კომპლექსური დავალება

ქართული – საბაზო

ქართული ენა და ლიტერატურა  საბაზო საფეხური  (მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით)  იხილეთ კომპლექსური ბანკი ქვემოთ მითითებულ ბმულზე 27. კომპლ. დავალებების ბანკი-საბაზო – last.docx