გეოგრაფია – VII კლასი (ბანკი)

იხილეთ გეოგრაფიის VII კლასის კომპლექსური დავალებების ბანკი ქვემოთ მითითებულ ბმულზე 7 კლასი-გეოგრაფია

გეოგრაფია – VIII კლასი (ბანკი)

იხილეთ გეოგრაფიის VIII კლასის კომპლექსური დავალებების ბანკი ქვემოთ მითითებულ ბმულზე 8 კლასი-გეოგრაფია

ბუნებისმეტყველება – კომპლექსური დავალებების ბანკი

იხილეთ ბიოლოგიის კომპლექსური დავალებების ბანკი ქვემოთ მითითებულ ბმულზე ბუნებისმეტყველება

ფიზიკა – რესურსები კომპლექსურ დავალებებში ჩასაშენებლად

იხილეთ რესურსების ბანკი ქვემოთ მითითებულ ბმულზე რესურსები კომპლექსურ დავალებებში ჩასაშენებლად

ქართული – დაწყებითი

იხილეთ ქართული (დაწყებითის) კომპლექსური ბანკი ქვემოთ მითითებულ ბმულზე ქართული დაწყებითი(V-VI)-კომპლექსური დავალება