ქართული – საბაზო

ქართული ენა და ლიტერატურა  საბაზო საფეხური  (მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით)  იხილეთ კომპლექსური ბანკი ქვემოთ მითითებულ ბმულზე 27. კომპლ. დავალებების ბანკი-საბაზო – last.docx

მოქალაქეობა – კომპლექსური ბარათები

იხილეთ მოქალაქეობის კომპლექსური ბარათები ქვემოთ მითითებულ ბმულზე მოქალაქეობა-კომპლექსური ბარათები

ქიმია – ელემენტთა ორგანიზების პრინციპები

კომპლექსური ბანკის სანახავად დააკლიკეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე ელემენტთა ორგანიზების პრინციპები.docx

ქიმია – ნივთიერებათა მრავალფეროვნება

კომპლექსური ბანკის სანახავად დააკლიკეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე ნივთიერებათა მრავალფეროვნება.docx

ქიმია – ნავთობი და მისი პროდუქტები

კომპლექსური ბანკის სანახავად დააკლიკეთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე ნავთობი და მისი პროდუქტები. ბუნებრივი აირი.docx