ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

საანი: ფიზიკური აღზრდა და სპორტი საბაზო საფეხურის გზამკვლევიმესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმისმიხედვით იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი