ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

საბაზო საფეხურის გზამკვლევიმესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმისმიხედვით იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი

ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

დაწყებითი საფეხურის გზამკვლევიმესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმისმიხედვით იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი