ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსები

კომპიუტერული ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო რესურსები რესურსი დაწყებითი კლასების მოსწავლეებისათვის არის შექმნილი. იგი მოიცავს „კომპიუტერული ტექნოლოგიების“ (ისტ-ის) ახალი სტანდარტით გათვალისწინებულ აქტივობებს. სრულად ფარავს II-III-IV-V კლასების მასალას. Მისი გამოყენება შეიძლება როგორც საკლასო ოთახში …

ვსწავლობთ მუსიკას თამაშით

ვსწავლობთ მუსიკას თამაშით რესურსის პირველი ბეტა ვერისა 2020 წელის მეორე ნახევარში შევიდა სკოლებში. „ვსწავლობთ მუსიკას თამაშით“ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის არის შექმნილი. ამ ციფრული რესურსის საშუალებით მოსწავლეებს შეუძლიათ თავად შექმნან მარტივი …

ვსწავლობთ თამაშით

ციფრული საგანმანათლებლო რესურსი ,,ვსწავლობთ თამაშით” გამიზნულია დაწყებითი საფეხურის I-IV კლასების მოსწავლეებისთვის (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პირველი კლასის მოსწავლეებისთვის). რესურსის გამოყენება შესაძლებელია ფორმალური და არაფორმალური განათლების მიზნებისთვის სკოლაში, ოჯახში, ბავშვთა დღის ცენტრში და …

მარცვლობანა

„მარცვლობანა“ წინა ორ აპლიკაციასთან ერთად ბავშვებს საანბანო პერიოდის დაძლევაში ეხმარება. თუკი „ინტერაქციული ანბანის“ შემთხვევაში მოსწავლე ქართული ანბანთან დაკავშირებულ ცოდნას იმყარებს, ხოლო  „სიტყვობანა“ მას ასოებისაგან სიტყვების აწყობაში ავარჯიშებს. „მარცვლობანაში“ მოსწავლე სიტყვების …

ინტერაქციული ანბანი

ციფრული საგანმანათლებლო რესურსი „ინტერაქციული ანბანი“ დაწყებითი საფეხურის, I კლასის მოსწავლეებისათვის არის განკუთვნილი. ამ ელექტრონული რესურსის საშუალებით ბავშვებს დამოუკიდებლად შეუძლიათ ქართულ ანბანთან დაკავშირებული ცოდნის გამყარება. რესურსი ბავშვებს უჩვენებს ქართული ანბანის ასოებს, …