ჩვენი საქართველო – V კლასი, ქართლი

საგანი „ჩვენი  საქართველო“ 

კლასი  V 

ძირითადი რესურსი 

  • გრიფირებული სახელმძღვანელო – გამომცელმლობა „კლიო“,  ავტორთა კოლექტივი: როლანდ თოფჩიშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი, გიორგი ავთანდილაშვილი,  „ჩვენი  საქართველო“,  V კლასი;                                        

კომპლექსური დავალების ბმული: https://emis188-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/info_nsm_mes_gov_ge/Eb6k18BxP1VPoPtDKGFrdh4BC7xXqcEXP8F6hBEv1xe1Rw?e=9xLJGI