ფიზიკა – IX კლასი, თანაბარი და აჩქარებული მოძრაობა

საგანი: „ფიზიკა“

კლასი: IX

ძირითადი რესურსი

· გრიფირებული სახელმძღვანელო – გამომცელმლობა „საქართველოს მაცნე“ მ.ტუღუში, თ. შენგელია, თ. შენგელია გ.ლომიძე, ფიზიკა, IX კლასი;

#ტელესკოლა

კომპლექსური დავალების ბმული: https://emis188-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/info_nsm_mes_gov_ge/ETZ_yN5zXuFBjIjI_Vg7lf0BAzJ8I9lQEtB8eWji8TN3sA