მოქალაქეობა – VII კლასი, თემი, რომელშიც ვცხოვრობ

საგანი: მოქალაქეობა;


კლასი: VII


ძირითადი რესურსები:
გრიფირებული სახელმძღვანელო: ,,მოქალაქეობა“ , ავტორები: გ. ნოზაძე, მ. ბოჭორიშვილიმ. ბაქრაძე, დ. ლეჟავა, მ. მიქაძე, ე. ფუტკარაძე, ნ.
მიმინოშვილი, მ. მკალავიშვილი. გამომცემლოვა ,,დიოგენე“.
• ტელესკოლა https://1tv.ge/video/samoqalaqo-ganatleba-vii-viii-klasi-pirovnuli-ganvitareba-teleskola/

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3dCipPQ