მათემატიკა – VI კლასი, ნატურალური რიცხვები უსგ/უსჯ

საგანი: მათემატიკა
კლასი: VI


ძირითადი რესურსები:
გრიფირებული სახელმძღვანელოები
• ირინა რუხაძის მათემატიკის მე-6 კლასის სახელმძღვანელო, გამომცემლობა „პედაგოგიკა“, 2019 წ., პირველი ნაწილი
• ნანა ჯაფარიძე, ნანი წულაია, მაია წილოსანის მე-6 კლასის მათემატიკის სახელმძღვანელოს მიხედვით, სულაკაურის
გამომცემლობა, 2020 წ., პირველი ნაწილი
• გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილის სახელმძღვანელოს მიხედვით,
გამომცემლობა „ინტელექტი“, 2020 წ.
• ტელესკოლა:
ორი რიცხვის საერთო უდიდესი გამყოფი, ტვ სკოლა
ორი რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადი


დამატებითი რესურსები:

  1. ხანის აკადემიის საიტიდან
    ➢ უდიდესი საერთო გამყოფის მიმოხილვა
    ➢ უმცირესი საერთო ჯერადის მიმოხილვა
    ➢ რა არის ნაშთი
  2. Math.ge საიტი

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3GpN1jK