გეოგრაფია – IX კლასი, თბილისის ურბანიზაცია და ფსევდოურბანიზაცია

საგანი -გეოგრაფია
კლასი IX

ძირითადი რესურსი
• გრიფირებული სახელმძღვანელო – გამომცემლობა „ბაკურ სულაკაური,, მაია ბლიაძე, დავით კერესელიძე,მანანა
სეხნიაშვილი ,გეოგრაფია , IX კლასი;
ტელესკოლა – https://www.youtube.com/watch?v=GeX_cPKpg5U&t=520s-
https://www.youtube.com/watch?v=SbEYZVdfOjM

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/31KLjea