მათემატიკა – VIII კლასი, ოთხკუთხედები, ფართობი სკვერის მაკეტის შექმნა

დამატებითი რესურსები იხილეთ საიტზე https://math.ge/skolis-masala/