მათემატიკა – VII კლასი, ფარდობა

დამატებითი რესურსები იხილეთ საიტზე https://math.ge/skolis-masala/