დაწყებითი – კლასი I, სასკოლო გარემო

საგანი : ქართული ენა და ლიტერატურა   

კლასი: I 

ძირითადი რესურსი 

  • გრიფირებული სახელმძღვანელო – გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“,  ვახტანგ როდონაია, მარიამ მირიანაშვილი, ლალი ვაშაკიძე, ქეთევან თოფაძე. ქართული ენა , I კლასი; 

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3yi6YpV