დაწყებითი – I კლასი, წინასაანბანო

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა


კლასი I

ძირითადი რესურსი: ქართული ენა და ლიტერტურა ნ.ხაჭვანი, ლ. ჭელიძე, ნ. სახეჩიძე (გამომცემლობა აიმც) I ნაწილი
დამატებითი რესურსი: დედაენა შედგენლი ი. გოგებაშვილის მიერ
,,ბასას სკოლა“ სპირიდონ ვანგელის მიხედვით
https://drive.google.com/file/d/1CqbvWhUsEbQVWTW34eNZjsRAsctCS2tE/view?usp=sharing

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3dJGeFn