დაწყებითი – I კლასი, სასკოლო გარემო

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა

კლასი: I

ძირითადი რესურსი:

➢ გრიფირებული სახელმძღვანელო- ,,მშობლიური ენა“; გამომცემლობა „დიოგენე“
ავტორთა ჯგუფი: ნესტან კუპრავა, დოდო ნაზირიშვილი, მზია ფოფხაძე, მაია ხაზიური

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3oKLdf7