ხელოვნება – II კლასი, შთაბეჭდილებები და ემოციები

საგნის დასახელება: სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება


კლასი: II


ძირითადი რესურსი
• გამომცემლობა „კლიო“, ხელოვნება, მეორე კლასი, მასწავლებლის წიგნი.
• გამომცემლობა „პალიტრა L“, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, პირველი კლასი, მასწავლებლის სახელმძღვანელო.
• გამომცემლობა „მერიდიანი“, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, პირველი კლასი, მასწავლებლის წიგნი.
• ტელესკოლა – ანა გოგორიშვილი, I-II კლასი, რა შეუძლია ხაზს?
ანი გოგორიშვილი, I-II კლასი, ფორმა ბუნებაში (ფოთოლი)
ანა გოგორიშვილი, I-II კლასი, ფერი და ფორმა.

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3oVFdQM