ხელოვნება – VI კლასი, შთაბეჭდილები და ემოციები

საგანი „სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება“
კლასი VI

ძირითადი რესურსი
• გამომცემლობა „მერიდიანი“, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება,VI კლასი, მასწავლებლის წიგნი.
ტელესკოლა –
• სახვითი ხელოვნება, VI კლასი – სიმეტრია და ასიმეტრია #ტელესკოლა
• სახვითი ხელოვნება, VI კლასი – აბსტრაქციონიზმი, 4 ივლისი, 2020 #ტელესკოლა
• სახვითი ხელოვნება, VI კლასი – ფერი – კლოდ მონეს ბაღი (სახვით ხელოვნების ელემენტი) #ტელესკოლა

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/327wGkI