ხელოვნება – VII კლასი, ხელოვნება ჩემ გარშემო

საგანი „ სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება“
კლასი VII

ძირითადი რესურსი
• გრიფირებული სახელმძღვანელო – გამომცემლობა „დიოგენე“ VII კლასი
• ტელესკოლა – https://1tv.ge/video/sakhviti-khelovneba-ix-klasi-khelovnebata-sintezi-arqiteqturashi-teleskola/

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3GKHYun