ქართული – IX კლასი, მშობლიური სამყარო

საგანი– ქართული ენა და ლიტერატურა
კლასი– IX.


ძირითადი რესურსი
გრიფირებული სახელმძღვანელო- გამომცემლობა„სწავლანი“, როდონაია და სხვ.,ქართული ენა და ლიტერატურა, IX კლასი.

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3pWaVgd