ქართული – VII კლასი, ადამიანი და მისი ცხოვრება

საგანი– ქართული ენა და ლიტერატურა
კლასი– IX.

გრიფირებული სახელმძღვანელო- გამომცემლობა „სწავლანი“