ქართული – IX კლასი, ადამიანი და მისი ცხოვრება

საგანი: ქართული
კლასი IX


თემა – ადამიანი და მისი ცხოვრება
სახელმძღვანელო – ქართული ლიტერატურა, ავტორები: მ.მენაბდე, ნ.ფურცელაძე, ნ.სახეჩიძე), „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3s87VzX