მუსიკა – VIII კლასი, მუსიკა სამყაროში და სამყარო მუსიკაში

საგანი „მუსიკა“
კლასი VIII

ძირითადი რესურსი

• გრიფირებული სახელმძღვანელო – გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“ – ლია სულაქველიძე მუსიკა VIII კლ.;
• გრიფირებული სახელმძღვანელო – გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“ – მარიკა ჩიკვაიძე მუსიკა VIII კლ.
• მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესის-,,ახალი სკოლის მოდელის“ ფარგლებში შექმნილი კომპლექსური
დავალებები და საეტაპო აქტივობები

კომპლექსური დავალების ბმული: https://bit.ly/3s89yh3