მუსიკა – II კლასი, ცხოველები მუსიკაში

საგანი „მუსიკა“ 

კლასი II 

ძირითადი რესურსი 

  • გრიფირებული სახელმძღვანელოები – გამომცემლობები: „პეგასი“ , „წყაროსთვალი“, „საქმაცნე“.            
  • დამატებითი საეტაპო აქტივობები და კომპლექსური დავალება.   

კომპლექსური დავალების ბმული: https://emis188-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/info_nsm_mes_gov_ge/EUcE4m8lb9xAgGqOXLkWC7AB7A-hM7e8Ahm1oWpb351dXA?e=KsJl7r