ქართული – საბაზო

ქართული ენა და ლიტერატურა 

საბაზო საფეხური 

(მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით) 

იხილეთ კომპლექსური ბანკი ქვემოთ მითითებულ ბმულზე

27. კომპლ. დავალებების ბანკი-საბაზო – last.docx