კომპლექსური დავალება – თამარ ჯაყელი – ტელემეგზური #1

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის!

**კომპლექსურ დავალებასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს პასუხობს თამარ ჯაყელი, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი.

**ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…