ფიზიკა – გიორგი ლომიძე – ტელემეგზური #6

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის!

**ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა ფიზიკის მიმართულებით, შეკითხვებს პასუხობს გიორგი ლომიძე, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი.

**ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…