საგანი ჩვენი საქართველო – ნიკო სილაგაძე – ტელემეგზური #11

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის!

**ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა საგან ჩვენი საქართველოს მიმართულებით, შეკითხვებს პასუხობს ნიკო სილაგაძე, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი.

**ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…