მოქალაქეობა – ნიკო სილაგაძე – ტელემეგზური #12

ტელემეგზური მასწავლებლებისთვის!

**ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა საგან მოქალაქეობის მიმართულებით, შეკითხვებს პასუხობს ნიკო სილაგაძე, ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი.

**ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca…

 

 


ტელემეგზური
მასწავლებლებისთვის!

**ახალი
ეროვნული
სასწავლო
გეგმა
საგან
ჩვენი
საქართველოს
მიმართულებით,
შეკითხვებს
პასუხობს
ნიკო
სილაგაძე,
ეროვნული
სასწავლო
გეგმის
განვითარების
ექსპერტი.

**ტელემეგზურის
გადაცემები
შეგიძლიათ
ნახოთ,
ზოგადი
განათლების
რეფორმების
Facebook გვერდზე:
https://www.facebook.com/generaleduca…