საგანი – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

საგანი – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება


დაწყებითი საფეხურის გზამკვლევი, მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით.

იხილეთ გზამკვლევი აქ:

გზამკვლევი