დიალოგი რეფორმაზე – ვარდენ ნიქაბაძე ფარცხანაყანების მე-2 საჯარო სკოლის დირექტორი

🗣დიალოგი რეფორმაზე

📍ვარდენ ნიქაბაძე – ფარცხანაყანების მე-2 საჯარო სკოლის დირექტორი

📍მარიამ ჩიქობავა – სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

**ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca… #მოსწავლისთვის #მასწავლებლისთვის #მშობლისთვის