სკოლა, როგორც სუბიექტი განათლების რეფორმისთვის – დიალოგი რეფორმაზე

🗣დიალოგი რეფორმაზე

🗣თემა – სკოლა, როგორც სუბიექტი განათლების რეფორმისთვის.

📍ნათია ანდღულაძე- განთლების მკვლევარი, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

📍ნიკო სილაგაძე – ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტი

**ტელემეგზურის გადაცემები შეგიძლიათ ნახოთ, ზოგადი განათლების რეფორმების Facebook გვერდზე: https://www.facebook.com/generaleduca… #მოსწავლისათვის #მასწავლებლისათვის #მშობლისათვის