ქართული ენა არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის

დაწყებითი საფეხურის გზამკვლევი
მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის
მიხედვით

იხილეთ გზამკვლევი აქ: გზამკვლევი