ვსწავლობთ მუსიკას თამაშით

ვსწავლობთ მუსიკას თამაშით

რესურსის პირველი ბეტა ვერისა 2020 წელის მეორე ნახევარში შევიდა სკოლებში. „ვსწავლობთ მუსიკას თამაშით“ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის არის შექმნილი. ამ ციფრული რესურსის საშუალებით მოსწავლეებს შეუძლიათ თავად შექმნან მარტივი მუსიკალური ნაწარმოებები რესურსში ჩაშენებული მუსიკალური კლავიშების საშუალებით. ან ხმის ბანკიდან შეარჩიონ სხვადასხვა ხმები და დაამუშაონ, დაარედაქტირონ ისინი. ასევე შესაძლებელია როგორც აუდიო ფაილების ჩატვირთვა და მათი შემდგომი დამუშავება ასევე ნებისმიერი ხმის ჩაწერაც.

რესურსის ეფექტური გამოყენება შეიძლება, როგორც მუსიკის გაკვეთილებზე ასევე სხვა საგნებშიც. მაგალითად ბავშვებს შეუძლიათ შეარჩიონ რომელიმე ლიტერატურული ნაწარმოების შესაბამისი ხმები და დაამუშაონ ისინი. გარკვეული თანამიმდევრობით დაალაგონ. გაახმოვანონ ეს თუ ის ისტორიული პიროვნება. შეარჩიონ და შეუსაბამონ ერთმანეთს სხვადასხვა ბუნებრივი გარემოს ხმები.

ვსწავლობთ მუსიკას თამაშით windows ვერსია: https://drive.google.com/5gf2B5uqoouCArIMSDSr9viE