ქართული – I კლასი, სასკოლო გარემო

საგანი:  ქართული  ენა  და ლიტერატურა 

კლასი:   I 

ძირითადი რესურსი: 

  • გრიფირებული სახელმძღვანელო – ,,მშობლიური ენა“;   გამომცემლობა „დიოგენე“  

ავტორთა ჯგუფი:  ნესტან კუპრავა,  დოდო ნაზირიშვილი, მზია ფოფხაძე,  მაია  ხაზიური  ნახატზე დაყრდნობით. 

თემა: სასკოლო გარემო

კომპლექსური დავალების ბმული: https://emis188-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gsarjveladze_mes_gov_ge/EazvF5Zt765MrHQz0XvsyhYB97BgewO-0xSuCvzLX4MVFQ?e=W7bgKo