ჩვენი საქართველო – V კლასი, ებრაული ზარის ისტორია

საგანი: „ჩვენი საქართველო “ 

კლასი: V კლასი

ძირითადი რესურსი: სახელმძღვანელო ,,კლიო „ავტოტრები : როლანდ თოფჩიშვილი ,ელენე მეძმარიაშვილი ,ნოდარ ელიზბარაშვილი გიორგი ავთანდილაშვილი,   ,,ჩვენი საქართველო“  Vკლასი  

ტელესკოლა: ტელესკოლა   მრავალფეროვნება ქართლში   

კომპლექსური დავალების ბმული: https://emis188-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/info_nsm_mes_gov_ge/EQzNVuKNdp1CooQpZyLEG0gByYM-H1b9AtOJqbA4yrNv8w?e=QzelMD